شەبەق
خەڵات  
  پست ثابت !

             

                    چهار پاره ای تقدیم به آنانکه:

      در( شه به ق و یاقوت )درحق ما اظهار کم لطفی کردند.    

    الهام گرفته از داستان حج رفتن روباه با کاروان مرغان

 

                             *           *            *

شب روبهی ملوس به وبلاگ شبق زد

                 بیچاره روبهک ،دم  ز  اخلاص وحق زد

هرآن به تله افتاد ،زان همه مکر ونیرنگ

                  دم بریده ونالان ،به تله ماند و  نق زد

                       *      *      *

باری به شکوه گفت:ره کعبه رابستند

                  راهی حج که بودم،پایم راشکستند

امان از زمانه  و مردم بی ترحم

                   ره کاروان زدند ،بریدند وگسستند !

 

                        *     *       *

هر دم  در تکاپو و باز در جست وخیز بود

                     آن گرفتار  مداما ، بر قصد گریز بود

خورشید طلوع کرد،نقاب زچهره افتاد

                    آن روبهی مکار،جهان دیده و تیز بود!

                     *        *      *

روبهی فریبکار   ،همه عمر دل آزار

                    هر روز به رنگی،عیان بود و پدیدار

از دست بلاخیزش،مرغان پریشان حال

                 همه مات ومبهوت،خشک چو نقش دیوار  !!

                    *      *       *

گفتم:زان رنگ وریا، حیاکو؟ حیاکن !

                 بر عمر،اسف خور،باز حج را قضاکن  !

زنهار !گناه است ،آزردن مرغان

                 درسیر  وسلوک بیا خود را فنا کن  !!

       

           *        *        *

 

 

 

 

                                 جواب فقط به هتاکان نه کسی دیگر!

گر ندهم جواب روباه چه کنم؟          با زخم این نیش جانکاه چه کنم ؟

هتکان بازبان،شمع محفل کشتند       گر نپویم ره بسوی ماه چه کنم؟

ز دست اهریمنان  فرشته رنگ          جز از خدا جستن پناه، چه کنم ؟

گررذالت اراذل به خود حوالت نکنم       با این همه توهین وبد وبیراه چه کنم ؟

باری نگیر بر ما گر مونس بد شدیم       ور  نبخشی این  بار گناه چه کنم ؟  

الهی بداندیش راهم به صلاح آور       ورنجویم منزل زآستانه ی شاه چه کنم ؟

                                                 *     *       *

         ادمه ی داستان:

   به دستور روباه حمله به مرغان متوقف می شود ! تا ببینیم ،

   پناه بر خدا چه نیرنگی پس پرده باشد .!!     23آذر 93

[ سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 19:48 ] [ فاتح سعیدی ]

چه کمه!

ئه گه ر چه کمه ی  ره قی پیست

بنیه ی  سه روو  ده م و لووتیم

ماچوو :بوگه ن 

،لا به ره پات

ئه گه ر بنیه یش سه روو چه مام

تف که روونه میا چه مات

ئه ر سینه م که ری  سنگوباز

ته سلیم مه بوو!

هه ی به چکه لات

دووربای  ئه گه ر

پاشیل که ری خاکی پاکی وه لاته که م

که رووش  ته له

 لاقیت  ماروو، نامیت فاروو

ئا نا    من  وات!

        16/1/1394مه ریوان

[ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 1:26 ] [ فاتح سعیدی ]

تان وپو.......؟؟؟؟

 

"تان و پو چیشا"   ؟!

 


 

 سه ر چه مه : ویبلاگو هه یشوری ،حسین خورا ،ده ل

[ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 22:29 ] [ فاتح سعیدی ]

  تصاویر زیبا و بسیار جذاب و دیدنی 

منبع : وبلاگ هه یشور --حسین خورا

 


ب
[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:51 ] [ فاتح سعیدی ]
                       به نامیو خودای 

  کتیبوو (تریفه  ) ی  چاپ کریا وئامانه بازار

ئی کتیبه جه سه د 100 لاپه رینه به زوانی هه ورامی نویسیان .

بابه ته کیش یه ری به شین:

1- شیعری تازی

2- شیعری  ویه ردی

3-  غه زه لی

یاگیو سپاسیه نه جه کاک رئووف مه حموودپووری که جه ویرایش

وراسو که رده ی هه له کانه یاردی ده رم بی و جه کاک هه مایوونی  

محه مه د نژادی  جه ئینتیشاراتو ریبازو مه ریوانیه نه که  ئه رکو

   ریک وسته یش قبوول که رد.

                      فاتیح سه عیدی 1393/11/18

 

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

[ شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 23:7 ] [ فاتح سعیدی ]

        دعوت به کار خیر  :               

                   بیائید با کاشت درخت وبذر آنها،،،

زخم سوختگی پیکر طبیعت کردستان را مداوا  و تیمار کنیم . !!

 با توجه به اهمیت در خت و جنگل و فضای سبزدر ایجاد زیبایی و

طراوت و  دمیدن حیات در طبیعت و ارتباط تنگاتنگ زندگی ما انسانها

 با این مهم  ،جای تامل است و زندگی ما با آن تنیده شده وبه آن

وابسته است.اما از  طرفی بی توجهی و اهمال عده ای از انسانها

 در حفظ وحراست آن ،سبب شده است در سالهای اخیر جنگلهای

منطقه ی کردستان و هورامان،مکررا وبارها طعمه ی آتش وآتشسوزیهای

 حیات سوز گردد .این امر باعث خسارات جبران ناپذیری به حیات وحش

و طبیعت زیبای منطقه شود . که هردل زنده ای را متاثر  ومتالم   نموده

است . ! این روند می تواند تهدیدی جدی و بزرگ برای منطقه وسرمایه

های ملی نسل حال و آینده ما گردد.اگر هوشیارانه مانع این عمل

نسنجیده وناشایست نگردیم ،درآینده ی نه چندان دور شاهد  تلی از

خاکستر زغال و خاک سوخته ی مناظر زیبای وطنمان خواهیم بو د که

 دوزخ سیاه را  در اذهان تداعی خواهدنمود.و فرزندان آینده ،بایدبر

تپه ها ی خشک و سوخته ی آن  پرسه بزنند.!

لذا بر ماست که به راحتی نگذاریم این گنج خدادادی و این گوهر بی

بدل واین حیات وطبیعت زیبای منطقه به تاراج  ندانم کاریها وتبهکاریهای

افراد غیرمسئول برود. ما  باید خودرامسئول ومکلف بدانیم از آن حفاظت

وحراست بنمائیم و ازتخریب طبیعت وجنگل جلوگیری کنیم.اگرچه

خسارات به بار آمده را نتوان جبران کرد و جای  هر  درخت سوخته ،

چیزی جز خاکستر و زغالی به جای نخواهد ماند ،! ولی برای ترمیم

 آن هیچگاه دیر نیست و در احیای فضای سبز وجنگلهای کردستان با

کاشتن درخت در فصل درختکاری و بذربلوط ودرختهای جنگلی ،گامی

جدی برداریم .بی شک اگر این اندیشه به فرهنگ همگانی مبدل گردد

و هر یک نفر سالی یک درخت بکاردو بذر بلوط و تایله و (وه نی ) بنشاند

،محیطی سر سبزوخرم برای نسل آینده خویش مهیا و رقم خواهیم زد

که سایبان  آن  بر  سر و  زندگی فرزندانمان گسترده خواهد شد  .

                   11/  /93/9 13   فاتح سعیدی  -مریوان 

       

[ سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:4 ] [ فاتح سعیدی ]
     

      چوار ی

 

روجیار ئارویچ دیسان جه که ل زیاوه  !

                    تینجه ش   داشو  ده لاقه ی پیسه جارا

      که   لاشدا   گوشه و   لیفی  چ وه ش  واتش :

                  عه مری  عازیزت ،حه یف  به وه رم  ویارا    !!

                          *             *             *

     نه جنوکه م ،نه فریشته م، نه په ری !

                       خاک و  لیته م  جه لاو   کیمیا گه ری

     ئوسای کارزانی پاسه تیکه لش  که رد

                       که وتانی  دلیو   خه زینه و   جوهه ری  !!  

                             (خه لات  شه ره کانی )

[ جمعه هفتم آذر ۱۳۹۳ ] [ 9:3 ] [ فاتح سعیدی ]

 

                   شعر

 

ای بشرگوهر خود تو لگد کوب مکن

سجده به آدم و حیوان و گل و چوب مکن

خم مکن قامت مردی بر انسان دگر

فطرت پاک خود آلوده و معیوب مکن

هیچ حیوان نشود خم بر حیوان دگر

خویش را نزد خرد رانده و مغضوب مکن

خلق از بهر خلافت شده ای خود مشکن

ملکی ! خویش به ابلیس تو منسوب مکن

می کشد جامعه را روح تملق به فساد

چاپلوسی و تملق بود آشوب مکن

نیست شایسته تمجید کسی غیر خدا

در نظرها تو بدان را به غلط خوب مکن

این همه منت دونان تو مکش بهر دو نان

خویش را این همه درمانده و مغلوب مکن

باش منصور چو مردان خدا عاشق دوست

در دو عالم هوسی جز رخ محبوب مکن

........توسط  آقای سابق خسروی..وبلاگ:آب  آفتاب آینه

 

[ یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۳ ] [ 18:11 ] [ فاتح سعیدی ]
 

                            توصیه به شما 

 

گر ز خانه تورا رانده باشند !

          در شهری غریب مانده باشی

                           میهمان نا خوانده مباش !!

[ دوشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 19:19 ] [ فاتح سعیدی ]

                                          شه راره پاییز

 

 

 خه زانو شیعرام

*     *       *

ئاره زووما  ،گيٌٌَلوو په ی ويَم

جه ده شت و  ده ری بی  گه ردت 

 که روو سه یران  باخ و هه ردت 

ئامیته بوو

 به خشه خش ، چنی خه زانوو  داره کا 

 دیمه نی وه ش،هه زار ره نگی گونای زه ردت !

*         *             *                   

 سالای سال  ، ته می خیال 

 عه زره ته مه ن

 جه سه ر   که شی سه ری به رزم 

جه  شه وگاری دریژته ، هورزو بیاو   به هه ورو لاو هه ساره کا 

 تا ئاسمانی گردی یه کسه ر گیرونه وه ر!!

 بوونه واران

 به رهیله و به تاو  واروو ، وه لات داروو

 ساراو ده شت و که ش و که مه ر

 به لکوو  بدو  په له ی سالت !

یاخو بوونه ئه وه ل وه رویی  که له هه رزی

   شاخی به رزی که ل  ویالت !  

 

*     *      *        

 بوو په له وه ر

 جه وه ره تاو ،دول  وسه رکاو ، 

جه سه یه و لانساره کا ، گیلوو  وه شی وشادی که روو  

 هه رکو بلی  

 عازا ،  وه لته ر  نزانی به روو  

چنی ویاره و  له ته له توو  بالداره کا

پاییز ، پاییز ده و هه والت ،   

    *    *     *

 من مه زانوومچی خیالم  حه یرانوو تون ؟

  مه جنوون ئاسا ویلی له یلین ،یا سه ربه خون ؟

 

جه دووری تو  ، فکرو هوشم  سه ردی بی هیز ، لاشه ئ مه رده ن   

تو هه ناسه ی عیسای مریه م !

ماچا  پاییز  : فه سلی  خه زان ،ماته مینا ،چن خه مینا !!

ماچو درون ، واته ی نا حه ز جه وراو سته م ! 

 ها ژه  و  وایاو خشه و گه لای 

چنی برووسکه و  گرمه و  هه وری  

  زاخاو ده ری په ژاره و خه م !

....................                                                                          

 

  

[ شنبه سوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 0:56 ] [ فاتح سعیدی ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب